One step Obturator

Trajtimi endodontik është një procedurë dentare ambulantore që është e nevojshme të behet atëherë kur pulpa (indi i butë brenda dhëmbit) është i inflamuar ose i infektuar për shkak të një dëmtimi të shkaktuar nga një karies i thellë ose nga ndonjë traumë e rëndë dhe e papritur e cila shkakton thyerje apo copëzim të thellë të kurorës së dhëmbit.

RËNDËSIA E TRAJTIMIT
ENDODONTIK ?

  • Qetësimi nga dhimbja
  • Ruajtja e funksionit
  • Kushton më pak
  • Rritet cilësia e jetës

KUR ËSHTË I NEVOJSHËM TRAJTIMI
ENDODONTIK?

  • Pulpit irreversibel
  • Nekroze pulpare
  • Inflamacion të periodontit
  • Abces akut dhe kronik
  • Fraktura të dhëmbëve

Lini të dhënat tuaja dhe ne do ju kontaktojmë

Lini të dhënat tuaja dhe ne do ju kontaktojmë